• zobacz wyroby z skór retro

  FIRMA

  Wyroby produkowane od 1983 roku.

 • zobacz wyroby z skór juchtowych

  PRACA

  Produkcja  w całości  w Polsce .

 • zobacz wyroby wizytowe

  SKÓRA

  Szeroka gama produktów z naturalnej skóry.


 

Skontaktuj się z nami. Za niewielką opłatą możemy dostosować nasz wyrób do twoich potrzeb.

                     

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tychże danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych informujemy, że: *administratorem Twoich danych osobowych jest Z.P.U. Artleder z siedzibą w Krakowie, pod adresem 30-698 Kraków ul. Myślenicka 134, z wpisem do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (rejestr prowadzony przez Ministra Rozwoju), NIP: 6790042696 i REGON: 350515115 *możesz skontaktować się z administratorem pisemnie na adres 30-698 Kraków ul. Myślenicka 134 lub drogą elektroniczną: artleder@gmail.com

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach dotyczących oferowanych przez nas usług *nikomu nie będziemy przekazywali Twoich danych *działamy na podstawie Twojej zgody *Twoje dane będziemy przechowywać aż do czasu wycofania Twojej zgody *w każdej chwili masz prawo dostępu do danych lub ich modyfikacji albo przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu *zawsze możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych *masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych *podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, nie zobowiązuje Cię do tego prawo *w odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.